Monitoring systemów alarmowych i patrole interwencyjne

W ramach usługi monitoringu, sygnał alarmowy z obiektu jest natychmiast wysyłany i rejestrowany w zintegrowanym systemie informatycznym. Po otrzymaniu sygnału, operator systemu przekazuje informację patrolom interwencyjnym, które bezzwłocznie podejmują działania interwencyjne, zmierzające do uniemożliwienia powstania szkody, ujęcie sprawców oraz ochronę Państwa życia i mienia. Monitoring realizowany przez 24h na dobę, połączony z działaniem grup interwencyjnych jest obecnie najtańszym i zarazem bardzo skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia.

Jak działa system monitoringu obiektów? Jego zadaniem jest śledzenie na bieżąco sytuacji na danym obiekcie. Osoba dyżurująca odpowiedzialna jest za monitoring wszelkich sygnałów oraz za utrzymywanie stałej łączności ze Strażą Pożarną, Pogotowiem oraz Policją. Wszystkie te służby w przypadku alarmu mogą być powiadomione przez dyspozytora i w razie potrzeby przybywają na miejsce zdarzenia.

Załoga interwencyjna ma za zadanie sprawdzić i zabezpieczyć teren, a w razie potrzeby użyć środków przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia. Grupy interwencyjne docierają na miejsce maksymalnie w kilka minut od momentu otrzymania zgłoszenia alarmowego. GI posiadają status SUFO – Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne.

Monitoring jednak daje nam jeszcze więcej możliwości kontroli w danym obiekcie, możemy mówić tu o takich procedurach jak:

 • testy systemów,
 • uzbrojenie systemu alarmowego bądź jego brak,
 • brak zasilania oraz sprawność alternatywnych źródeł zasilania (akumulatorów),
 • inne zdarzenia np. pożar.

 
System monitoringu obiektów DELTA SECURITY wykorzystuje najnowsze technologie, dzięki czemu oferujemy Państwu niezwykle skuteczną ochronę. Projekty i instalacje monitoringu domu/obiektu wykonujemy, wykorzystując sprzęt renomowanych i sprawdzonych firm. Wszystkie systemy posiadają niezbędne atesty, certyfikaty i homologacje.

W ramach naszych usług proponujemy min.

 • abonament na każdą kieszeń,
 • Własny dział techniczny,
 • Użyczenie nadajnika na czas trwania umowy,
 • Bezpłatny projekt systemu alarmowego,
 • Krótkie terminy realizacji usług,
 • Atrakcyjne rabaty na montaż Systemu Alarmowego,
 • Gwarantowany czas dojazdu,
 • Profesjonalne Grupy Interwencyjne – Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO).

Monitoring wizyjny

DELTA SECURITY oferuje usługę podglądu wizyjnego powierzonych do ochrony obiektów przez łącza internetowe. Obraz z obiektu odbierany jest w Centrum Monitorowania i całodobowo obserwowany przez operatora. Obraz z kamer jest rejestrowany, co umożliwia podgląd do kilku dni wstecz. Połączenie systemu rejestracji wraz z wysokiej jakości kamerami w znacznym stopniu ułatwi postępowanie w przypadku zdarzenia.
W razie potrzeby operator powiadamia osoby uprawnione, w razie realnego zagrożenia wysyłany jest patrol interwencyjny, jeśli zachodzi potrzeba powiadamiania jest jednostka Policji, Straży Pożarnej i Pogotowia Ratunkowego lub inne jednostki ratownicze.
Usługa Monitoringu Wizyjnego to niezawodny, bezpieczny a przy tym oszczędny sposób na ochronę wszystkich rodzajów obiektów. Może również występować w połączeniu z ochroną fizyczną, jako hybrydowy model nowoczesnej ochrony

Wideo-weryfikacja

Usługa polega na stałym monitorowaniu sygnałów z zainstalowanego systemu alarmowego na chronionym obiekcie. W sytuacji naruszenia strefy chronionej przez osoby niepowołane Operator Centrum Monitorowania dokonuje przy pomocy systemu telewizji przemysłowej weryfikacji i analizy zagrożenia na chronionym obiekcie. W razie potrzeby natychmiastowo kieruje na miejsce patrol interwencyjny oraz obserwuje na bieżąco rozwój sytuacji. W przypadku stwierdzenia rzeczywistego zagrożenia, operator powiadamia osoby upoważnione oraz odpowiednie służby: Policję, Straż Pożarną, Pogotowie Ratunkowe, Wodociągowe, Gazowe, itp.
Jest to zdalny, zewnętrzny, zintegrowany monitoring systemów telewizji przemysłowej oraz lokalnych systemów alarmowych, działający przez całą dobę, jako autonomiczny system lub wspierający działania stałej i doraźnej ochrony fizycznej.

Jeśli jesteś zainteresowany naszą ofertą, chcesz dowiedzieć się więcej...

Zobacz w jakim zakresie możemy zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej firmie